Procedury anestezjologiczne

 

Bezpieczeństwo pacjentów jest naszym priorytetem. Ryzyka związanego z podaniem znieczulenia nie można całkowicie wyeliminować, ale można je znacząco zmniejszyć. Ściśle określone procedury, sprawny sprzęt i profilaktyka to gwarancja odpowiedzialnego przygotowania zwierzęcia do zabiegu. W naszym gabinecie korzystamy z nowoczesnych metod znieczulania oraz monitorowania pacjentów. W zaawansowanych stanach chorobowych przed podaniem znieczulenia przeprowadzamy także badania dodatkowe.

  • Przed podaniem narkozy każde zwierzę jest dokładnie badane, a w razie potrzeby na miejscu wykonujemy także dodatkowe badania krwi.
  • Przez cały czas trwania zabiegu pacjent pozostaje pod kontrolą urządzenia mierzącego akcję serca i oddech.
  • Każde zwierzę jest zawsze intubowane i wenflonowane.
  • Do narkozy używamy tylko i wyłącznie najnowszych, sprawdzonych i bezpiecznych leków.
  • Stosujemy znieczulenie indywidualnie dobrane do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta: infuzyjne TIVA, znieczulenie nadoponowe oraz miejscowe.
  • Posiadamy koncentrator tlenu, który rutynowo używany jest podczas operowania zwierząt brachycefalicznych i pacjentów w starszym wieku.
  • Pacjenci pozostają pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu technicznego aż do momentu pełnego wybudzenia z narkozy.